İzleyiciler

22 Aralık 2023 Cuma

MUZIKA-I HÜMAYUN’NUN KURULUŞU

 

Köklü bir askeri müzik tarihi olan Türk devletlerinin askeri müzik takımı zaman ilerledikçe gelişme ve yeniliklere uğramıştır. İlk Türk askeri müzik takımı tuğ takımı MÖ. 209 Hun devletinde kurulmuş ve daha sonrasında isimleri şu şekilde değişmiştir: Tuğ takımı, Tablhane, Nevbet hane, Mehterhane ve Muzıka-ı hümyaun olarak değişmiştir. Günümüzde ise Bando takımı olarak askere moral vermek ve askeri törenlerde görevlerde iştirak etmektedirler.

Sultan II. Mahmut’un modernleşme harekatıyla beraber yeni çeri ocakları kapatılmış (Vaka-ı Hayriye) ve yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulmuştur. Yeni modern orduya uyum sağlayamayan mehterhane takımı yerine ise Muzıka-ı hümayun 1826 yılında Sultan II. Mahmut’un emriyle kurulmuştur.

 

MUZIKA-I HÜMAYUN’NUN KURULUŞU

  Köklü bir askeri müzik tarihi olan Türk devletlerinin askeri müzik takımı zaman ilerledikçe gelişme ve yeniliklere uğramıştır. İlk Türk ...